Uppaal voor Beginners

Frits Vaandrager. Uppaal voor Beginners. ICIS, Radboud University Nijmegen, January 2010.

Samenvatting

Uppaal is een zogenaamde model checker, een programma waarmee je modellen kunt maken van systemen met toestanden en overgangen tussen die toestanden, en waarmee je aan deze modellen kunt rekenen. Dit artikel is een handleiding in het gebruik van Uppaal, bedoeld voor absolute beginners. Gebruikmakend van een voorbeeld van een werkplaats, wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een eenvoudig Uppaal model kunt maken, simuleren en analyseren.

handleiding (pdf)
Werkplaats.xml (model zonder variabele)
Werkplaats.q (query file)
Werkplaats2.xml (model met variabele)
Werkplaats3.xml (model met ondergrenzen aan timing)
Werkplaats4.xml (model met onder- en bovengrenzen aan timing)
Werkplaats4.q (bijbehorende query file)