Een Module over Model Checking voor het VWO

[VJK09]
Frits Vaandrager, David N. Jansen en Els Koopmans Een Module over Model Checking voor het VWO. In F. Vodegel en M. Loots, editors. Proceedings NIOC 2009, Utrecht, 7-8 April 2009, pp. 135-137. Hogeschool Utrecht, 2009.

Samenvatting

We beschrijven achtergrond, leerdoelen en opzet van een lesmodule over model checking voor klas 5 vwo, die dit jaar voor de derde keer verzorgd wordt in een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en het Olympus College te Arnhem. Tevens doen we verslag van onze ervaringen bij het geven van deze module.

artikel (pdf)
presentatie NIOC 2009
cursuspagina